Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Predávajúci je Štefan Kuchar – ROCK FAUN, Národná 16, 01001 Žilina, IČO: 32889798, DIČ: 1020507675, (ďalej primerane len „predávajúci“). Štefan Kuchar – ROCK FAUN prevádzkuje nákupný web portál/ e-shop na stránke www.mammut.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: alphasport@alphasport.sk
telefón: +421 800 600 100
Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 08:00 – 16:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.mammut.sk.

1.2. Spotrebiteľ je osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, online chatu (prípadne adresného listu či ponukového katalógu). Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

 

2. Objednávanie tovaru

 

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portáli predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je spotrebiteľ oprávnený vykonať bez registrácie.

Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.

Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku.

V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim predovšetkým v prípade:
• vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.mammut.sk.
• nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia.
• zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na www.mammut.sk, pokiaľ nebude u daného tovaru celkom určite uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“, alebo „akciu“.

 

3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt

 

3.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

V prípade, ak si spotrebiteľ zvolí spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 3 dní od odoslania zálohovej faktúry (prostredníctvom e-mailu) obsahujúcej údaje o objednanom tovare, cene tovaru + informácie bankového účtu pre uskutočnenie prevodu platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku ruší.
Objednávky odosielané do zahraničia: takéto objednávky sú realizované výlučne po úhrade vopred na bankový účet predávajúceho (v eurách).

3.2. Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + poštovné a balné a prípadne cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

3.3. Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie s predávajúcim. 

3.4. Objednaný tovar je možné odobrať tiež formou osobného odberu na vybrané kamennej predajni a to iba v prípade, že všetok tovar z objednávky je na vybranej predajni skladom. Preposielanie tovaru k odberu medzi jednotlivými predajňami nie je možné.

3.5. V prípade osobného odberu tovaru na vybrané kamennej predajni je platba za tovar realizovaná v hotovosti alebo platobnou kartou. Ako alternatívu k hotovosti je možné použiť tiež  darčekovú poukážku. Tovar bude možné vyzdvihnúť priamo na prevádzke vybranej predajne na základe výzvy na vyzdvihnutie zaslanej emailom prípadne oznámené telefonicky pracovníkom predajne. Tovar je nutné vyzdvihnúť do 3 dní od oznámenia. Na základe osobné do zmluvy možno lehotu na vyzdvihnutie predĺžiť.

3.6. Tovar, ktorý je skladom na kamennej predajni Alpha Sport je možné si prostredníctvom webových stránok tiež na danej predajni rezervovať. Rezervácia je platná do konca nasledujúceho otváracieho dňa vybrané Alpha Sport predajne. Na tovar rezervovanej prostredníctvom webových stránok a následne zakúpené na kamennej predajni Alpha Sport sa nevzťahuje právo odstúpiť od zmluvy.

 

4.  Základné pravidlá nákupu

 

4.1. Tovar je zasielaný len na územie Slovenské republiky.
Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.
Jednotlivé formy zliav nie je možné kombinovať. Zľavy sa nesčítajú.
Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.
Každá objednávka dostane registračné číslo, pod ktorým bude vedená až do vybavenia.
O stave objednávky je kupujúci v priebehu jej vybavenia informovaný prostredníctvom informačných emailov zasielaných predávajúcim na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Ceny platia do konca kalendárneho mesiaca a ponuka platí do vypredania zásob.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom.

Všetky osobné údaje uvedené kupujúcim pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov a budú použité iba na vybavenie objednávky (vrátane hodnotenia spokojnosti).

 

5.  Vernostný program EVEREST

 

5.1. Kupujúci, ktorý na www.mammut.sk vykoná riadnu registráciu sa stáva členom vernostného programu EVEREST.

5.2. Pre nakupovanie v elektronickom obchode je v rámci registrácie každému členovi vernostného programu vytvorený na www.mammut.sk zákaznícky účet a súčasně sa vydá a zašle nová zákaznícka karta – vernostná karta v digitálnej podobe, ktorá sa používa na nákupy v kamenných obchodoch AlphaSport.

5.3. Kľúčové podmienky a zpôsob realizácie vernostného programu EVEREST definujú Všeobecné pravidlá vernostného programu EVEREST.

 

6.  Hodnotenie zákazníckej spokojnosti

 

6.1. V rámci zlepšovania kvality poskytovaných služieb a ponúkaného tovaru používa predávajúci nižšie uvedený softvérový nástroj pre zisťovanie a vyhodnocovanie zákazníckej spokojnosti. V rámci vyhodnocovania  spokojnosti sú zákazníkovi zasielané hodnotiace formuláre. Zasielanie týchto hodnotení môže zákazník kedykoľvek zrušiť alebo požiadať spätne o výmaz svojich hodnotení.

6.2. Kupujúcemu je na základe jeho objednávky zaslaný na ním uvedenú emailovú adresu hodnotiaci formulár tovaru, v rámci ktorého je vyzvaný k ohodnoteniu tovaru ktorý bol súčasťou jeho objednávky. V prípade vyplnenia, je hodnotenie z tohto formulára použité a zobrazené v detaile vybraného produktu ako recenzia tovaru na www.mammut.sk. Možnosť zrušiť zasielanie hodnotiaceho formulára má kupujúci priamo v tomto formulári alebo kontaktovaním zákazníckeho centra na alphasport@alphasportsk.

6.3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Viac o službe Overené zákazníkmi.

 

7. Ochrana osobných údajov

 

7.1. Kupujúci čestne vyhlasuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom ich spracúvania, najmä ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo zmeny, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničný prenos do členských štátov EÚ a tretích krajín, poskytovania, sprístupňovania.

7.2. Kupujúci ďalej týmto udeľuje súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácii o produktoch a novinkách, a na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty a/alebo elektronickej pošty. Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vymedzené v týchto Obchodných podmienkach používania udeľuje uzatvorením kúpnej zmluvy alebo iným obdobným vhodným spôsobom. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať.

7.3. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, a to najmä v rozsahu kontaktných údajov Kupujúceho, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pohlavia a dátumu narodenia.

7.4. Predávajúci týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje Kupujúceho použije len na vyššie uvedené účely.

7.5. Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov podľa bodu 10.1, bodu 10.2 a bodu 10.3 tohto článku Obchodných podmienok.

7.6. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci čestne vyhlasuje, že Predávajúci si voči nemu splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ho so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami podľa Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

7.7. Kupujúci týmto zároveň čestne vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. V nadväznosti na uvedené má Kupujúci  právo na základe žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

7.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto článku Obchodných podmienok.

7.9. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.10. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.11. V prípade skončenia vzťahu založeného medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov Kupujúceho, budú osobné údaje Kupujúceho naďalej uchovávané v databáze Predávajúceho  len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú na základe rozhodnutia Predávajúceho  zlikvidované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo anonymizované.

7.12. Prevádzkovateľ webovej stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 z. z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.13. Prevádzkovateľ webovej stránky sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Osobné údaje klientov sú uložené na vlastných serveroch prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené na území Európskej únie.

 

8. Spracovanie cookies

 

8.1. Predávajúci používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.mammut.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.
Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Cookie tretích strán – podsekcia

Predávajúci môže zhromažďovať na svojich webových stránkach www.mammut.sk nasledujúce súbory cookies:
1)  Googleanalytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení

Súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.

Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.

V prípade nepoužívania súborov cookie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie webovej stránky na koncovom zariadení.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

9.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Príloha č. 1VZOROVÉ ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:

Štefan Kuchar – ROCK FAUN, Národná 16, 010 01 Žilina, IČO: 32889798, DIČ: 1020507675

Pobočka expedície:

Názov a adresa príslušnej pobočky expedície (kamenné predajne Alpha Sport) podľa priložených dokladov v zásielke

Kupujúci:

Meno a priezvisko kupujúceho

Adresa, telefón, email kupujúceho

Číslo bankového účtu kupujúceho

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 7 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od kúpnej zmluvy, ktorou som od Vašej spoločnosti kúpil tovar:

– číslo objednávky

– kód a názov tovaru

Dátum:

……………………… podpis kupujúceho